Die heiligen Messen im tridentinischen Ritus werden in der beuthener Hl. Geist Kirche regelmäßig jeden Sonntag und Feiertag um 9:45 gefeiert.

In der St. Erzengel Michael Kirche in Gleiwitz werden die heiligen Messen jeden Sonntag und Feiertag um 15:30 gefeiert.

The Traditional Latin Mass is being celebrated regularly in Bytom Holy Spirit Church every Sunday and Feast at 9:45 AM.

In Gliwice St. Michael Archangel Church every Sunday and Feast at 15:30 PM.

Pořad bohoslužeb:

Bytom Mše sv. tridentská Kostel sv. Ducha v neděle i slavnosti v 9:45.

Gliwice Kostel sv. Michaela Archanděla v neděle i slavnosti v 15:30.

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere: ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Msza św. trydencka w Lubecku

A.D. 2016 w Sanktuarium Matki Bożej w Lubecku będzie odprawiana Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Msze św. będą sprawowane w 3. albo 4. niedzielę miesiąca o godz. 17:00 zgodnie z harmonogramem, który można pobrać tutaj.

Msza św. trydencka od 10 lat w Bytomiu

Dokładnie dziesięć lat temu, w Dzień Pański 25 września Roku Pańskiego MMV, po wieloletnich staraniach Bytomskiego Środowiska Wiernych Tradycji Łacińskiej, wierni przywiązani do tradycyjnych form pobożności, za zezwoleniem Ordynariusza Diecezji Gliwickiej Jana Wieczorka, mogli po raz pierwszy od zakończenia Soboru Watykańskiego II wysłuchać Mszy św. trydenckiej, którą odprawił wówczas ks. Wojciech Grygiel.

Początkowo raz w miesiącu i po południu, z czasem - dzięki Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI i jego Summorum Pontificum z lipca 2007 roku - w każdą niedzielę i święta przed południem oraz w dni powszednie. Początkowo na Śląsku tylko w Bytomiu, obecnie także w Gliwicach, Opolu, Bielsku, Wodzisławiu, Sadowie i Tychach oraz w Zagłębiu.

Początkowo z jednym celebransem - ks. Jarosławem Steczkowskim, obecnie z wieloma kapłanami i klerykami chcącymi modlić się i odprawiać Msze świętą w tradycyjnej formie według Mszału św. Piusa V.

Początkowo, jako nieformalna grupa wiernych, od 2007 roku jako stowarzyszenie Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej, świadome także swych powinności, mężnie stające w obronie Kościoła i Cywilizacji Łacińskiej.

Deo gratias!

Z okazji 10. Rocznicy Mszy św. trydenckiej w Bytomiu, wydana została w formie elektronicznej okolicznościowa publikacja autorstwa Artura Paczyny pt.: "Tradycja na Śląsku - zarys", Bytom 2015. Dokument jest dostępny tutaj. Aby pobrać plik, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na link i wybrać "Zapisz element docelowy jako..."

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej
KRS: 0000273473 NIP: 6262888863 REGON: 240612697