Die heiligen Messen im klassischen (tridentinischen) Ritus werden mit bischöflicher Erlaubnis in der beuthener Hl.-Geist-Kirche regelmäßig jeden Sonntag und Feiertag um 9 Uhr gefeiert.

In der Hl.-Dreifaltigkeit-Kirche in Gleiwitz werden die heiligen Messen jeden Sonntag und Feiertag um 12.30 Uhr gefeiert.

Pořad bohoslužeb: Bytom Mše sv. "tridentská" Kostel sv. Ducha (ul. Krakovská), v neděle i slavnosti v 9.00

Missa latina (secundum editionem typicam Missalis Romani MCMLXII) celebrantur opera Motu Proprio Papae Benedicti Decimi Sexti "Summorum Pontificum". Bytom Ecclesia Sancti Spiritus (via Krakowska), dominicis et festis, hora nona.

The Traditional Latin Mass is being celebrated regularly in Bytom Holy Spirit Church (Krakowska St), every Sunday and Feast at 9 AM and in Gliwice Holy Trinity Church every Sunday and Feast at 12.30 PM.

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere: ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Kampania społeczna związana z obchodami Narodowego Dnia Życia w 2014 roku, którą inaugurujemy 24 marca br., odbędzie się pod hasłem „Rodzina obywatelska. Rodzina, wspólnota, samorząd”. Celem kampanii będzie promocja postawy zaangażowania w sprawy społeczności lokalnej.

Zwracamy uwagę, że silna rodzina rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań, norm postępowania, poznaje różnorodne formy, wzorce i nakazy. Rozwija swoją indywidualność, osobowość i psychikę.

Rodzina odgrywa również olbrzymią rolę w przekazywaniu tożsamości lokalnej. Identyfikacja z najbliższym otoczeniem, z funkcjonującymi tam specyficznymi wartościami, przywiązanie do symboli i miejsc stanowi bodziec do angażowania się w sprawy wspólnoty lokalnej i samorządu.

Zachęcamy rodziny do angażowania się w sprawy lokalnej wspólnoty. Drzwi domu, który tworzy silna rodzina pozostają otwarte na najbliższą wspólnotę, a wartości i talenty obecne w życiu rodzinnym powinny ubogacać najbliższe otoczenie. Począwszy od dobrych relacji sąsiedzkich, a skończywszy na uczestnictwie w życiu społecznym i politycznym wspólnoty lokalnej.

Samorząd ma wpływ między innymi na kulturę, edukację i bezpieczeństwo – wymiary życia społecznego, które bezpośrednioi dotykają rodziny. Warto analizować programy i postulaty osób, które chcą sprawować władzę w instytucjach samorządu terytorialnego właśnie pod kątem rozwiązań służących pomyślności rodziny.

Alexis de Tocqueville pisząc snując wizję despotyzmu zagrażającemu demokratycznym społeczeństwom jego źródła upatrywał w wyizolowaniu jednostek i rodzin, zamykaniu się w sobie i nieangażowaniu się w sprawy ważne dla większych wspolnot.

Rodziny posiadają w sobie potencjał do tego by wpływać na najbliższe otoczenie i zmieniać świat na lepszy. Warto jedynie by był on pielęgnowany i świadomie kierowany również poza mury domu rodzinnego. Warto by wartości i relacje, które sprawiają, że nasze rodziny są miejscami nam najbliższymi były również częścią świata, w którym żyjemy.

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej
KRS: 0000273473 NIP: 6262888863 REGON: 240612697
nr rachunku bankowego: 93 2030 0045 1110 0000 0139 5910

Dla darczyńców z zagranicy:
IBAN: PL93 2030 0045 1110 0000 0139 5910
SWIFT: GOPZPLPW