Die heiligen Messen im klassischen (tridentinischen) Ritus werden mit bischöflicher Erlaubnis in der beuthener Hl.-Geist-Kirche regelmäßig jeden Sonntag und Feiertag um 9 Uhr gefeiert.

In der Hl.-Dreifaltigkeit-Kirche in Gleiwitz werden die heiligen Messen jeden Sonntag und Feiertag um 12.30 Uhr gefeiert.

Pořad bohoslužeb: Bytom Mše sv. "tridentská" Kostel sv. Ducha (ul. Krakovská), v neděle i slavnosti v 9.00

Missa latina (secundum editionem typicam Missalis Romani MCMLXII) celebrantur opera Motu Proprio Papae Benedicti Decimi Sexti "Summorum Pontificum". Bytom Ecclesia Sancti Spiritus (via Krakowska), dominicis et festis, hora nona.

The Traditional Latin Mass is being celebrated regularly in Bytom Holy Spirit Church (Krakowska St), every Sunday and Feast at 9 AM and in Gliwice Holy Trinity Church every Sunday and Feast at 12.30 PM.

Deus, omnium fidelium pastor et rector, famulum tuum Franciscum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propitius respice: da ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest, proficere: ut ad vitam, una cum grege sibi credito, perveniat sempiternam. Per Christum, Dominum nostrum. Amen.

Obywatelski Bytom

22 czerwca 2014

W niedzielę 8 czerwca ulicami Bytomia przeszedł po raz drugi Marsz dla Życia i Rodziny.

Po Mszy św. w kościele Wniebowzięcia NMP sprawowanej w intencji życia i bytomskich rodzin z kazaniem ks. dr Rajmunda Brola, Koronką do Bożego Miłosierdzia rozpoczął się Marsz dla Życia i Rodziny w Bytomiu. Na zaproszenie organizatorów, przy wsparciu lokalnego duchowieństwa oraz prasy, bytomianie i mieszkańcy okolicznych miejscowości (m.in. Tarnowskich Gór i Radzionkowa) tłumnie (w marszu wzięły udział setki osób), całymi rodzinami, stawili się, aby publicznie dać wyraz swojego przywiązania do tradycyjnych wartości, takich jak: małżeństwo, wielodzietna rodzina, życie od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród zgromadzonych dostrzec można było wiele kobiet w błogosławionym stanie. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych organizacji i ruchów katolickich: od Ruchu Światło-Życie, poprzez Odnowę w Duchu Świętym, Drogę Neokatechumenalną, Szkołę Nowej Ewangelizacji, Kościół Rodzinny i Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI, aż po tradycjonalistów związanych z Ruchem Tradycji na Śląsku.

Wagę zgromadzenia dostrzegli także niektórzy politycy i radni, biorący udział w marszu.

W upalne popołudnie, przy bezchmurnym niebie, uczestnicy marszu w kolorowym i radosnym korowodzie przeszli modląc się i śpiewając ulicami Śródmieścia, by zakończyć marsz rodzinnym piknikiem na bytomskim Rynku, w czasie którego – na scenie ustawionej dzięki pomocy miejskiej instytucji kultury - wystąpiły wielopokoleniowe zespoły muzyczne: rodzinny duet Danuty Sobiesiak i jej córki Anny, którym na gitarze akompaniował Wiktor Pacan oraz zespół "Oremus” pod dyrekcją Izabeli Hajdy z Radzionkowa.

W czasie zgromadzenia, odczytano list do jego uczestników, przygotowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny oraz rozdawano petycję "Szkoła wolna od deprawacji".

Sukces kolejnego bytomskiego marszu skłonił organizatorów do deklaracji o kontynuowaniu dzieła w przyszłości.

Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej
KRS: 0000273473 NIP: 6262888863 REGON: 240612697
nr rachunku bankowego: 93 2030 0045 1110 0000 0139 5910

Dla darczyńców z zagranicy:
IBAN: PL93 2030 0045 1110 0000 0139 5910
SWIFT: GOPZPLPW