Die heiligen Messen im tridentinischen Ritus werden in der beuthener Hl. Geist Kirche regelmäßig jeden Sonntag und Feiertag um 9:45 gefeiert.

In der St. Erzengel Michael Kirche in Gleiwitz werden die heiligen Messen jeden Sonntag und Feiertag um 15:30 gefeiert.

The Traditional Latin Mass is being celebrated regularly in Bytom Holy Spirit Church every Sunday and Feast at 9:45 AM.

In Gliwice St. Michael Archangel Church every Sunday and Feast at 15:30 PM.

Pořad bohoslužeb:

Bytom Mše sv. tridentská Kostel sv. Ducha v neděle i slavnosti v 9:45.

Gliwice Kostel sv. Michaela Archanděla v neděle i slavnosti v 15:30.


RADA GŁÓWNA

MICHAŁ JASZEK, wiceprezes
TOMASZ KLICH, wiceprezes
JAROSŁAW SYRKIEWICZ, skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA

ARKADIUSZ WYCIŚLIK, przewodniczący
ADAM PACZYNA, członek
JAKUB KALUS, członek

STRAŻ

RAFAŁ GWAREK, przewodniczący
ANDRZEJ MIGOT, członek

SEKCJA PROPAGANDOWA

Daniel Zając


STATUT STOWARZYSZENIA (PDF)

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Wierni nauczaniu Papieży Kościoła Katolickiego, znanych z umiłowania tradycyjnej liturgii, inspirowani działalnością katolickich środowisk tradycyjnych w Polsce i na świecie, nawiązując do inicjatywy grupy wiernych z Bytomia, którzy swego czasu wystąpili do biskupa miejsca o przywrócenia na Śląsku celebracji Mszy św. w rycie powszechnie używanym przed reformą 1969 r. (tzw. "trydenckim"), pragnąc przywrócić temu obrządkowi, wydobytemu ze skarbca liturgicznego Kościoła katolickiego, należne mu miejsce, w celu skuteczniejszego propagowania tradycyjnych form pobożności oraz obrony wartości katolickich w życiu publicznym, świadomi odpowiedzialności świeckich za Dzisiaj i Jutro Kościoła Katolickiego, w dniu 30 lipca 2006 roku w Bytomiu grupa wiernych postanowiła utworzyć stowarzyszenie, które przyjęło nazwę Śląskie Środowisko Wiernych Tradycji Łacińskiej.

Nawiązując do nauczania Papieży Kościoła Rzymsko-Katolickiego oraz ich umiłowania tradycyjnej liturgii, inspirowani działalnością katolickich środowisk tradycyjnych w Polsce i na świecie, nawiązując do inicjatywy grupy wiernych z Bytomia, którzy swego czasu rozpoczęli skuteczne działania w celu przywrócenia na Śląsku - w łączności z Biskupem miejsca - Mszy św. w Klasycznym Rycie Rzymskim, pragnąc przywrócić należne miejsce - wydobywanemu ze skarbca Kościoła Rzymsko-Katolickiego, odkrywanemu na nowo - dostojnemu, "staremu" rytowi Mszy św. według Mszału św. Piusa V, w celu skuteczniejszej promocji tradycyjnych form pobożności oraz obrony wartości katolickich w życiu publicznym, świadomi odpowiedzialności świeckich za Dzisiaj i Jutro Kościoła Katolickiego, postanowiliśmy połączyć się w Śląskim Środowisku Wiernych Tradycji Łacińskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Bytom. Symbolem Stowarzyszenia jest złoty orzeł w błękitnym polu na tarczy (Śląsk) wpisany w złoty Krzyż Jerozolimski w polu srebrnym na tarczy (symbolika Królestwa Jerozolimskiego i znak Zakonu Bożogrobców).